Detektiv na daljavo

Izvleček Teoretiki in praktiki so bili še pred nekaj leti mnenja, da IKT ne bo nadomestila klasičnega poučevanja in učenja….

Različni načini preverjanja znanja in zbiranja dokazov znanja na daljavo pri matematiki

Izvleček Pouk na daljavo je vsem prinesel veliko novih in neznanih izzivov. Hkrati pa smo dobili možnost za odkrivanje novih…