Kit v šolski knjižnici – nadgradnja projekta Rastem s knjigo

Izvleček Številne raziskave opozarjajo, da zanimanje za branje knjig upada. Na OŠ Orehek Kranj učence na različne načine spodbujamo k…

Reklama za šolsko knjižnico

Izvleček Šolska knjižnica na OŠ Orehek Kranj odlično deluje in šolska knjižničarka se zelo trudi zadovoljiti uporabnike knjižnice. Vendar vseeno…