Vloga sevniškega tabora pri širjenju in utrjevanju narodne zavesti

Izvleček Članek se osredotoča na dobo taborov v slovenskem prostoru, s poudarkom na sevniškem taboru, ki se je odvijal 2….