Pomen ljubljanskega kongresa za mesto in njegove prebivalce

Izvleček V članku predstavljam ljubljanski kongres leta 1821 in pečat, ki ga je pustil v življenju Ljubljančanov. Temelji predvsem na…

Vloga sevniškega tabora pri širjenju in utrjevanju narodne zavesti

Izvleček Članek se osredotoča na dobo taborov v slovenskem prostoru, s poudarkom na sevniškem taboru, ki se je odvijal 2….