Vloga evalvacije v izobraževanju nadarjenih

Povzetek V prispevku so podane izbrane strokovne podlage za izvajanje evalvacije izobraževalnih aktivnosti za nadarjene, ki so nastale v okviru…