Rešujmo matematične probleme – 2. del

Izvleček Namen prispevka je predstaviti pomen zgodnjega razvoja problemskih znanj pri pouku matematike. Predstavljene so nekatere strategije oz. metode reševanja…

Rešujmo matematične probleme – 1. del

Izvleček Namen prispevka je predstaviti pomen zgodnjega razvoja problemskih znanj pri pouku matematike. Predstavljene so nekatere strategije oz. metode reševanja…

Povratna informacija – pomemben element poučevanja

Izvleček Predstavljen je pomen povratne informacije za poučevanje in nekateri od številnih dejavnikov, ki vplivajo na učinke pouka. Osredotočimo se…