Uporaba bralno-učnih strategij pri pouku slovenskega jezika v 4. razredu v sodelovanju s knjižničarko

Izvleček Ob vstopu v šolo imajo učenci zelo različno predznanje in še posebej predbralne navade. Kako jih razvijati in razviti…