Moja pot v šolo: razvoj prostorske orientacije in zaznavanje okolice pri učencih prvega triletja

https://doi.org/10.59132/geo/2020/3/48-51 Povzetek Moja pot v šolo je devetletni projekt Osnovne šole Toma Brejca Kamnik. Cilj projekta je spremljanje učenčevega razvoja…