Učenec z diskalkulijo v osnovni šoli

Povzetek Diskalkulija je motnja, ki lahko resno ovira nekatere otroke, da ne dosegajo izobrazbe ter optimalnega družbenega in socialnega razvoja….