Reševanje konfliktnih situacij in spodbujanje razvoja socialnih veščin z glasbenimi dejavnostmi pri triletnikih in štiriletnikih v vrtcu

Izvleček Konfliktne situacije in neprimerno vedênje so del vsakodnevnega življenja v vrtcu. Ta prispevek je del večje raziskave. V njem…