Stališča ravnateljev in strokovnih delavcev o distribuiranem vodenju

https://doi.org/10.59132/vviz/2021/3/3-18 Povzetek Namen najinega prispevka je predstaviti ugotovitve raziskave, ki sva jo izvedli v okviru projektne naloge v programu Šole…