(Brez)mejno glasbeno ustvarjanje: primeri ustvarjalnih glasbenih dejavnosti v času pouka na daljavo

Izvleček V prispevku so predstavljeni konkretni primeri dela na daljavo pri pouku glasbene umetnosti v osnovni šoli, pri katerih je…