Profesionalni razvoj pomočnikov ravnateljev skozi prizmo programa “(P)ostani uspešen srednjo vodja”

https://doi.org/10.59132/vviz/2021/2/33-48 Povzetek Novi modeli vodenja za kakovostno učenje in poučevanje vedno bolj temeljijo na sodelovanju in mreženju. Sodobno vodenje pomeni,…