Utrjevanje poštevanke s pomočjo didaktičnih iger

Izvleček Množenje in z njim poštevanka je temeljna računska operacija, s katero se v vsakodnevnem življenju pogosto srečujemo in si…