Razumevanje in naslavljanje medvrstniškega nasilja med mladostniki

https://doi.org/10.59132/viz/2024/1-2/35-39 Izvleček Medvrstniško nasilje predstavlja še zmeraj aktualno problematiko z obsežnimi posledicami. Pregled literature razkriva vrzel pri intervencijah, namenjenih mladostnikom….