Poučevanje prve pomoči v 1. in 2. triletju

Izvleček V prispevku je predstavljen pomen poučevanja prve pomoči že v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju v izogib slabemu znanju…

Kulturni dan na temo avtorskih pravic v 7. razredu osnovne šole: medpredmetna povezava knjižnično informacijskega znanja in glasbene umetnosti

Izvleček Prispevek predstavlja načrt, pripravo in izvedbo dneva dejavnosti na temo avtorskih pravic, ki je bil izpeljan na osnovni šoli…