Primerjava profila bralnih zmožnosti prekmurskih učencev iz eno- in dvojezične osnovne šole na začetku drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja

https://doi.org/10.59132/viz/2022/6/10-19 Povzetek Na narodnostno mešanem območju v delu Prekmurja je poleg slovenščine uradni jezik tudi madžarščina. Na tem območju obiskujejo…