Vloga kariernega centra za mlade priodločanju za izbiro poklica oziroma šole

Povzetek Karierno odločanje mladih je zelo pomemben in hkrati kompleksen proces. Odločitev za izbiro poklica oziroma šole je vedno stvar…