Pouk geografije in vzgoja za ljubezen do domovine in države

https://doi.org/10.59132/geo/2020/3/30-37 Povzetek Pričakovanje, da je vzgoja za ljubezen do domovine in države nekaj samoumevnega, ker je pri nekaterih šolskih predmetih…