Spremembe Zakona o knjižničarstvu in šolske knjižnice

Izvleček Šolske knjižnice in knjižničarji delujejo v sistemu vzgoje in izobraževanja, zato to področje sistemsko ureja zakonodaja s področja izobraževanja….