Dobra praksa v projektu OBJEM – knjižnične vsebine

Izvleček Predstavljeni so preizkušeni primeri dobre prakse, ki so nastali v projektuOBJEM – bralna pismenost in razvoj slovenščine.

Bralna kultura in vloga šolske knjižnice

Izvleček Vsaka šola ima šolsko knjižnico in njeno poslanstvo je med drugim tudi spodbujanje branja in skrb za bralno kulturo…

Spremembe Zakona o knjižničarstvu in šolske knjižnice

Izvleček Šolske knjižnice in knjižničarji delujejo v sistemu vzgoje in izobraževanja, zato to področje sistemsko ureja zakonodaja s področja izobraževanja….