Tablice in prvošolčki

Izvleček Sodobni čas nam narekuje, da tudi v vsakdanje aktivnosti pouka vključujemo informacijsko- komunikacijsko tehnologijo (IKT). Na razpolago je že…