Čeprav je ni, je povsod: geologija v vzgojno-izobraževalnem sistemu

Izvleček Geologija je prisotna povsod okoli nas in predstavlja osnovo za razumevanje vseh naravnih procesov. Je osnovna temeljna naravoslovna veda,…