Kako izdelati tipna učila za slepe in slabovidne pri pouku geografije

https://doi.org/10.59132/geo/2019/2/39-44 Povzetek Vedno več slepih in slabovidnih otrok je vključenih v redne osnovne šole, kar predstavlja za zaposlene precejšen izziv….