V učilnice s sodobno slovenščino: rezultati projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku

Izvleček Rezultati projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku vključujejo obsežne besedilne korpuse s pisnimi in transkribiranimi govorjenimi besedili, ki so bili…