Primer obravnave izbirne teme antična kultura (grško gledališče in rimski cirkus, gradbeništvo Rimljanov in Grkov) po načelih formativnega spremljanja

Izvleček Učni sklop Grško gledališče in rimski cirkus ter Gradbeništvo Rimljanov in Grkov (izbirna tema Antična kultura) v 7. razredu…