Bralna značka in razvoj knjižnih moljev

Povzetek V letu 2019 smo se v Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS lotili sistematične obdelave statističnih podatkov, zbranih na…