Opismenjevanje s pomočjo pedagogike montessori

Izvleček Montessori metoda govori o umirjenem in potrpežljivem učitelju, ki skrbno pripravi okolje za delo in ki dobro pozna materiale,…