Prilagajanje umetnostnih besedil pri zgodnjem poučevanju angleščine

Izvleček Pri tujejezikovnem poučevanju se umetnostna besedila uporabljajo zlasti kot dragocen vir tujega jezika, vendar so izvirna besedila pogosto prezahtevna…