Prilagajanje umetnostnih besedil pri zgodnjem poučevanju angleščine

PDF članek

Izvleček

Pri tujejezikovnem poučevanju se umetnostna besedila uporabljajo zlasti kot dragocen vir tujega jezika, vendar so izvirna besedila pogosto prezahtevna za tuje uporabnike jezika, zato jih običajno prilagajamo oz. poenostavljamo. Članek v prvem delu obravnava prednosti in slabosti prilagajanja umetnostnih besedil in strategije prilagajanja besedil. V drugem delu je podrobno predstavljen primer poenostavitve izvirne zgodbe v angleškem jeziku za namene poučevanja tujega jezika. Opisani primer lahko učiteljem tujega jezika na razredni stopnji služi kot vodilo za učinkovito rabo umetnostnih besedil pri poučevanju tujega jezika.

Abstract

Adapting Artistic Texts in Early Teaching of English

When teaching a foreign language, artistic texts are primarily used as a valuable source of the foreign language; however, the original texts are often too demanding for foreign users of the language, which is why they are usually adapted or simplified. The first part of the article discusses the advantages and drawbacks of adapting artistic texts and the strategies of adapting texts. The second part describes in detail an example of simplifying an original story in the English language for the purposes of teaching a foreign language. The described example can serve foreign language teachers at the class level as a guideline for the efficient use of artistic texts in teaching a foreign language.