So spremembe v vodnem režimu Zelencev posledica delovanja človeka?

https://doi.org/10.59132/geo/2023/2-3/84-91 Povzetek Zelenci so izvir Save Dolinke in še veliko več. Zaradi velikega biološkega, hidrološkega, geološkega in krajinskega pomena so…