Sončni višinomer kot pripomoček za učenje geografije

https://doi.org/10.59132/geo/2021/1/47-53 Povzetek Sončni višinomer je premalo uporabljen učni pripomoček. Z njim lahko s pomočjo terenskega dela vse leto učencem nazorno…