Splošna matura iz fizike 2020

Izvleček V prispevku je podana analiza mature iz fizike leta 2020. Ključni statistični podatki o kandidatih, nalogah in uspehu so…