Projekt šola v kulturi – zakaj umetnost v šole oziroma šole v umetnost

https://doi.org/10.59132/viz/2022/1-2/59-64 Povzetek Različne vede so si enotne o pozitivnih vplivih umetnosti na človeka. Zato je pomembno vedeti, zakaj in kako…