Močna področja pri učencih s posebnimi potrebami – ozaveščanje in beleženje

Povzetek V prispevku bomo predstavili sopojavljanje disleksije in motnje pozornosti s hiperaktivnostjo ter kako vplivata na učenkino psihosocialno funkcioniranje. Opredelili…