Ocenjevanje znanja učencev s posebnimi potrebami pri predmetu šport

Izvleček Učenci s posebnimi potrebami se izobražujejo v različnih izobraževalnih programih, pri tem pa jim skladno z individualiziranim programom prilagajamo…