Prikaz povezovanja z lokalnim okoljem, izvedba novoletnih karaok in programske ideje za zaključno prireditev

Izvleček V razpravi so predstavljene tri prireditve z nastopi mladinskega pevskega zbora Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik. Pri prvi…