Primer obravnave pravljice Muca Copatarica avtorice Ele Peroci v prvem razredu

Izvleček Dejavnost, ki se je izvajala veliko časa in se občasno še izvaja, je pozitivno vplivala ne samo na učno…