Povezovanje knjižnice in pouka slovenščine z metodo fit4kid

Izvleček V prispevku je predstavljen primer dobre prakse pri medpredmetni povezavi šolske knjižnice z uro slovenščine v 6. razredu. Vpeljani…