Ljudje hlepijo po živi besedi

Intervju z Marijo Stanonik

Škrabčeve razglednice kot primer interdisciplinarnega dela v gimnaziji

Izvleček V članku predstavljava ustvarjanje Škrabčevih razglednic pri šolskem literarnem krožku kot primer interdisciplinarnega, tj. nadpredmetnega dela s pridobivanjem in…