Erasmus+: Osnovnošolci OŠ Majde Vrhovnik po Evropi

Izvleček V šolskem letu 2018/2019 in 2019/2020 Osnovna šola Majde Vrhovnik iz Ljubljane sodeluje v projektu izmenjave učencev in učiteljev…