Raziskovanje vzorcev v predšolskem obdobju

Izvleček V članku predstavljamo pomen vzorcev v predšolskem obdobju, ki jih opredelimo in jih različni avtorji razdelijo v različne skupine….