»Peščica zemlje«: izgon ljudi iz Posavja v času druge svetovne vojne – delo z zgodovinskimi viri

Izvleček V članku je na primeru vključevanja različnih zgodovinskih virov s poudarkom na virih prve roke (pričevanja) v pouk zgodovine…

Obeleževanje 30-letnice samostojne demokratične Slovenije na Gimnaziji Brežice

Izvleček Na Gimnaziji Brežice so pri pouku zgodovine in v obšolskih dejavnostih v šolskem letu 2020/2021 v sklopu obeleževanja 30….