Aidan Chambers in njegov pristop k branju

Izvleček Izobraževalni sistem razvija sposobnosti, potrebne za usvajanje bralnih veščin, vendar prepogosto spodleti pri motiviranju mladih bralcev, ki pri branju…