Bralna značka od A do Ž.

Motivacija za branje in razvijanje bralne pismenosti na Osnovni šoli Franceta Prešerna Črenšovci Izvleček Bralna značka je več kot samo…

Razvijanje kritičnega mišljenja v učeči se skupnosti

Povzetek V prispevku je predstavljeno, kako smo na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci v okviru projekta Linpilcare po korakih akcijskega raziskovanja…