Tvorba poustvarjalnega besedila na podlagi umetnostnega besedila ob upoštevanju elementov formativnega spremljanja

Izvleček Prispevek prikazuje obravnavo književnega besedila in proces tvorjenja poustvarjalnega besedila ob gradivu z vključenimi elementi formativnega spremljanja. Prikazan je…