Spodbujanje čustvenega, socialnega in gibalnega razvoja z glasbo in gibanjem

Izvleček Na OŠ Angela Besednjaka Maribor od šolskega leta 2015/16 izvajamo projekt Z glasbo in gibanjem do boljših odnosov. Uporabljamo…