Samoevalvacija razvijanja naravoslovne, matematične in finančne pismenosti na osnovni šoli

Izvleček V prispevku predstavimo, s katerimi dejavnostmi in kako pogosto smo razvijali naravoslovno, matematično in finančno pismenost v zaporednih šolskih…