Motivacijski dejavniki za planinarjenje (ali moj recept, kako mlade pripraviti k hoji)

Izvleček Prispevek poudarja ključne dejavnike in dejavnosti, ki so vodilo k motivaciji mladih za planinarjenje. Osredinja se na starostno skupino…