Obravnava književnih besedil pri pouku slovenščine v 6. in 7. razredu z de Bonovim orodjem CoRT

Izvleček V prispevku predstavljam primer obravnave Magajnovega književnega besedila Ananas v 6. razredu in Levstikovega Martina Krpana v 7. razredu…