Delo z nadarjenimi učenci naj bo učitelju v izziv

Povzetek Delo z nadarjenimi učenci je usmerjeno v širitev in poglabljanje temeljnega znanja, v hitrejše napredovanje, v razvijanje ustvarjalnosti in…