Didaktična analiza učbenikov za geografijo v srednjih šolah z vidika okoljevarstvenih vsebin

https://doi.org/10.59132/geo/2016/1/35-41 Povzetek Učbenik je eno najpomembnejših učnih sredstev oziroma učil. Kot osnovna šolska knjiga je vezan na predpisani učni načrt…